Burdur Törenleri – Kültürel ve Sosyal Bağlamda

Halkbiliminin unsurları, millî bilincin oluşmasına katkı sağlayan yapısal değer taşlarıdır.

SKU: 161a359a3638 Category:

Description

Halkbiliminin unsurları, millî bilincin oluşmasına katkı sağlayan yapısal değer taşlarıdır. Bu yapısal değer taşlarından biri de törenlerdir. Geleneksel ve kurumsal yapısı gereği içinde birçok kültürel inanç ve unsuru barındıran törenler, Türk milli kültürünün diğer unsurlarından bağımsız değildir. Orta Asya’da başlayan Türk kültür hayatının içinde yer edinmiş olan törenler, günümüze kadar millî kültür unsurlarından beslenmiş ve yine millî kültürün diğer unsurlarını beslemiş ve etkilemiştir. Bu bağlamda törenler, Türk milletinin sosyal gereksinimlerinden ortaya çıkmış kültür ögeleridir. Türkler, Anadolu’ya göç ederken kültürlerini de taşımışlardır.
Kültürel coğrafya adıyla Teke Yöresinin başkenti olarak kabul gören Burdur, Türk kültürünün özgün bir biçimde yaşatıldığı yerlerden biridir. Bu kitapta, Burdur törenleri kuramsal açıdan bağlam merkezli bir yöntemle incelemeye tâbi tutulmuş ve bağlam boyutlarıyla incelenmiştir. İnceleme modeline göre önce ilgili literatürden elde edilen verilerle sözlü kaynaklardan edinilen bilgiler bir araya getirilmiş; daha sonra törenlerin sınıflandırılması yapılarak tarihî süreç içerisindeki değişim ve dönüşümleri saptanmıştır. Bunun yanı sıra Burdur törenlerinde tespit edilen uygulamalar Eski Türk kültüründen örneklerle sunulmuş, günümüz Türk dünyasındaki örnekleriyle karşılaştırılmış ve Anadolu’daki örnekleriyle zenginleştirilmiştir.
 
(Tanıtım Bülteninden)
 

Additional information

book-author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Burdur Törenleri – Kültürel ve Sosyal Bağlamda”

Your email address will not be published. Required fields are marked *