Dış Ticaret ve Döviz Kuru İlişkisi

Küreselleşmenin, bilgi-iletişim teknolojilerinin ve ulaşımın gelişmesiyle, ülkeler arasındaki en etkin ekonomik araçlardan biri döviz kuru ve döviz kuru politikaları olmuştur.

SKU: fe2c58816b14 Category:

Description

Küreselleşmenin, bilgi-iletişim teknolojilerinin ve ulaşımın gelişmesiyle, ülkeler arasındaki en etkin ekonomik araçlardan biri döviz kuru ve döviz kuru politikaları olmuştur. Uygulanan döviz kuru politikaları başta dış ticaret olmak üzere diğer makroekonomik değişkenler üzerinde de büyük etki yapmaktadır. Bu yüzden döviz kuru politikalarının seçimi ve bu politikaların uygulanması ile ilgili ülke ekonomilerinde önemli sorunlar yaşanmaktadır. Ülkelerin özellikle de dış ticaret yapısına uygun döviz kuru politikaları belirlemesi ve dış ticaretin diğer ülkeler üzerindeki etkisinin ülkeler tarafından iyi şekilde anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Gelişmekte olan ülkeler daha çok ihracatlarını arttırmaya yönelik politikalar uygularken, ihracat hacmini arttırmak için birçok makroekonomik değişkenleri de kontrol etmeye çalışmaktadır. Döviz kurlarındaki değişim oranları ve bu değişimlerin ekonomiler üzerindeki etkileri her ülke için aynı seviyede olmamaktadır. Gelişmekte olan ülke ekonomileri, yapısal farklılıklarından dolayı döviz kurunda yaşanan değişimlerden daha yüksek oranda etkilenmektedir. Bu yüzden kitapta özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinde durulmuş ve panel veri analizi uygulaması yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Ayrıca Türkiye için gelişmekte olan ülkelerde kullanılan makroekonomik değişkenler ve yıllar ele alınarak zaman serisi analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Son olarak da Türkiye ve gelişmekte olan ülkeler üzerine yapılan analiz sonuçları karşılaştırılmıştır.
 
(Tanıtım Bülteninden)
 

Additional information

book-author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dış Ticaret ve Döviz Kuru İlişkisi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *