Genel Psikoloji

Bu kitap, günümüzün bilimi ışığında insan davranışlarına anlayış kazandırmayı amaç edinen bir psikolojiye giriş kitabı olarak kaleme alınmıştır.

SKU: 6090ef6c97bc Category:

Description

Bu kitap, günümüzün bilimi ışığında insan davranışlarına anlayış kazandırmayı amaç edinen bir psikolojiye giriş kitabı olarak kaleme alınmıştır. Bu özelliği ile öğretmen yetiştiren kurum ve programlarda, psikolojiye yer veren yüksekokullarda bir ders kitabı olarak kullanılabilir. Ayrıca, psikolojiye ilgi gösteren herkesin bu alanı tanımak üzere başvurabileceği bir kaynaktır. Psikolojiye genel bir bakış kazandıracak bilgilere yer verilmiş, bunlara ilişkin kişisel ve toplumsal sorunlarla metotlar ele alınmış, psikolojik olayların fizyolojik yanlarına değinilmiştir. İnsan gelişimi konusu, davranışların kaynaklarını teşkil eden güdüler ve duygularla yakın ilişkisi olan uyum mekanizmalarına geçilmiş ve ruh sağlığı konusu işlenmiştir. Birey ve çevresi arasında köprü vazifesi gören duygular; bireyin çevresini kavramasını mümkün kılan dikkat ve algı; insanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere çevresine uyma işinde davranışlarını nasıl değiştirdiğini açıklayan öğrenme konuları, bellek ve alışkanlıkları ele alınmıştır. İnsanın çevresine daha iyi uyumunu sağlayan düşünme, imgeleme ve konuşma gibi sembolik eylemlere değinilmiş; insanlar arasındaki benzerliklerin ve ayrılıkların kaynağı olan katılım ve çevre problemi üzerinde durulmuş; aynı zamanda insanlar arasındaki ayrılıkların belirlediği başlıca alanlar olan zekâ, kişilik ve benlik konuları işlenmiştir. Kitap, anlaşılır bir dil ve üslupla yazılmış, uzun cümleler ve karmaşık ifadelerden kaçınılmıştır. Psikolojik terimler gündelik dildeki kullanımlarından ayrı olarak tanımlanmış metin içinde açıklanamayacak sözcükler kitabın sonuna eklenen “Dizin ve Sözlük” bölümünde açıklanmıştır.
 
(Tanıtım Bülteninden)
 

Additional information

book-author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Genel Psikoloji”

Your email address will not be published. Required fields are marked *