Kelam Usul-i Fıkıh İlişkisi – Kelam Serisi 1

Tarihe bakıldığında Müslümanların  itikâdî ve fıkhî alanda karşılaştıkları yeni ve gittikçe artan problemler, kelâm ve usûl-i fıkıh ilmin doğuşunu zorunlu kılmıştır.

SKU: 50fb1a3b61bf Category:

Description

Tarihe bakıldığında Müslümanların  itikâdî ve fıkhî alanda karşılaştıkları yeni ve gittikçe artan problemler, kelâm ve usûl-i fıkıh ilmin doğuşunu zorunlu kılmıştır. Temelde konuları farklı olmakla birlikte, bu ilimlerin birçok dinî meselede ortak oldukları görülür. Bu anlayışla Dr. Recai Çetres’in hazırlamış olduğu “Kelâm Usûl-i Fıkıh İlişkisi” adlı çalışmada İmâmü’l-Haremeyn El-Cüveynî özelinde bu iki ilmin ilişkisi ele alınıyor. Çalışma üç bölümden oluşmakta. Birinci bölümde kelâm ve usûl-i fıkhın doğuşu başlığı altında Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] döneminden İmam Cüveynî dönemine kadar geçen süreçte iki ilmin ilişkisi anlatılıyor. İkinci bölümde ise kelâm ve usûl-i fıkıh ilişkisinin mahiyeti, mütekellimin, fukaha ve memzuc metodu alt başlıklarıyla bu iki ilmin ilişkisi ele alınıyor. Üçüncü bölümde ise İmâmü’l-Haremeyn El-Cüveynî’nin kelâm ve usûl-i fıkıhtaki yerinden bahsediliyor.
 
(Tanıtım Bülteninden)
 

Additional information

book-author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kelam Usul-i Fıkıh İlişkisi – Kelam Serisi 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *